Громадська організація «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» є недержавною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією, засновниками та членами якої є фізичні особи, які об’єдналися задля здійснення та захисту прав і свобод, зокрема задоволення екологічних, соціальних та інших інтересів.

Цілями ГО «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» є: впровадження енергозберігаючих і екологічних енергоефективних технологій, формування екологічного мирровобачення, пропаганда знань про стан природного середовища, діяльність по запобіганню екологічної кризи локального масштабу.

Метою Громадської організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Сприяння створенню умов для об’єднання зусиль та координації будь-яких наукових установ, громадськості для реалізації інноваційних проектів, програм, включаючи сприяння підготовці і реалізації кліматозберігаючих проектів спільного впровадження, спрямованих на запобігання негативним наслідкам  змін клімату для здоров’я населення, пропаганда знань по запобіганню екологічних криз локального і глобального масштабу, сприяння формуванню екологічного світогляду.