Про нас

Громадська організація «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» є недержавною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією, засновниками та членами якої є фізичні особи, які об’єдналися задля здійснення та захисту прав і свобод, зокрема задоволення екологічних, соціальних та інших інтересів.

Здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією, Цивільним Кодексом, Законами України «Про громадські об’єднання», міжнародними договорами України, іншим діючим законодавством України та Статутом.

Метою Громадської організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Сприяння створенню умов для об’єднання зусиль та координації будь-яких наукових установ, громадськості для реалізації інноваційних проектів, програм, включаючи сприяння підготовці і реалізації кліматозберігаючих проектів спільного впровадження, спрямованих на запобігання негативним наслідкам  змін клімату для здоров’я населення, пропаганда знань по запобіганню екологічних криз локального і глобального масштабу, сприяння формуванню екологічного світогляду.

Цілями ГО «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» є: впровадження енергозберігаючих і екологічних енергоефективних технологій, формування екологічного мирровобачення, пропаганда знань про стан природного середовища, діяльність по запобіганню екологічної кризи локального масштабу.

Основними напрямками діяльності Організації є:

 • забезпечення підготовки пропозицій щодо розв’язання екологічних проблем області, підвищення ефективності діяльності у цій сфері;
 • запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та участь у незалежній екологічний експертизі; вивчення впливу екологічних чинників на здоров’я людини;
 • поширення екологічних знань, екологічна просвіта, організація, фінансування та розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;
 • збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо — візуальних матеріалів;
 • розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність виконання програм, пов’язаних з розвитком природоохоронної справи.

Підхід  до впровадження проектів орієнтовано на кінцевий результат діяльності, та відповідає цілям організації. Особливість системно-цільового підходу полягає у тому, що впровадження проектів ведеться від цілі.

Про проект :

Проект впроваджується громадською організацією «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» за сприянням Програми малих грантів Глобального Екологічного Фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН.

Проект «Збереження біорізноманіття степового ландшафту з виходами гранітів та піщаників Запорізької області шляхом розвитку сільського зеленого вело туризму», впроваджуветься на території Запорізької області,  включатає багато функцій, таких як демонстрація практичної охорони довкілля, збереження біорізноманіття  ділянок степового ландшафту з виходом гранітів та піщаників, освіта та поширення обізнаності, навчання, розбудова спроможності, поширення інформації.

 Партнери:

 • Громадська Організація  «Урбан-рух «Запоріжжя велосипедне»
 • Громадська Організація «Cпілка інвалідів дитинства «Лебідонька»
 • «УПП Утос» товариство сліпих
 •  Громадська організація «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»
 • NGO «GEOSYSTEMA»
 • NGO «VODOIMA»

Змістовні та фінансові звіти про діяльність ГО “Чисте довкілля Запоріжжя”:

Фінансовий звіт Чисте довкілля Запоріжжя 2019р

Змістовний звіт ГО ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ 19

Фінансовий звіт Чисте довкілля Запоріжжя 2020р

Змістовний звіт ГО ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ 20