Річний змістовний та фінансовий звіти організації Чисте Довкілля за попередній календарний рік

Громадська організація «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» зареєстрована в 2014 році, є недержавною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією, засновниками та членами якої є фізичні особи, які об’єдналися задля здійснення та захисту прав і свобод, зокрема задоволення екологічних, соціальних та інших інтересів.ЧД отчет за 2016 год (1)

Здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією, Цивільним Кодексом, Законами України «Про громадські об’єднання», міжнародними договорами України, іншим діючим законодавством України та Статутом.

Метою Громадської організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Сприяння створенню умов для об’єднання зусиль та координації будь-яких наукових установ, громадськості для реалізації інноваційних проектів, програм, включаючи сприяння підготовці і реалізації кліматозберігаючих проектів спільного впровадження, спрямованих на запобігання негативним наслідкам  змін клімату для здоров’я населення, пропаганда знань по запобіганню екологічних криз локального і глобального масштабу, сприяння формуванню екологічного світогляду.

Цілями ГО «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» є: впровадження енергозберігаючих і екологічних енергоефективних технологій, формування екологічного світогляду, пропаганда знань про стан природного середовища, діяльність по запобіганню екологічної кризи локального масштабу.

Основними напрямками діяльності Організації є:

–     забезпечення підготовки пропозицій щодо розв’язання екологічних проблем області, підвищення ефективності діяльності у цій сфері;

–     запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та участь у незалежній екологічний експертизі; вивчення впливу екологічних чинників на здоров’я людини;

–     поширення екологічних знань, екологічна просвіта, організація, фінансування та розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;

–     збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо – візуальних матеріалів;

–     розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність виконання програм, пов’язаних з розвитком природоохоронної справи.

Підхід  до впровадження проектів орієнтовано на кінцевий результат діяльності, та відповідає цілям організації. Особливість системно-цільового підходу полягає у тому, що впровадження проектів ведеться від цілі.

У 2014-2015 роках громадська організація «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» успішно впровадила проект «Поширення досвіду використання альтернативних джерел енергії шляхом розвитку практик та культури сушіння продукції за допомогою енергії сонця на прикладі зелених садиб Запорізької області».  В рамках цього проекту було передано 16 сонячних сушарок  садибам сільського зеленого туризму Запорізької області У результаті використання сушарок вдалося зменшити споживання електроенергії у 16 садибах на 21,248  МВт на рік. Це, в свою чергу, призвело до скорочення викидів парникових газів більше ніж на 22,95 т СО2екв щорічно. Також в рамках проекту вдалося провести інформаційну кампанію по обізнаності громади у кількості 2000 осіб.

У 2016-2017 роках громадська організація «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ЗАПОРІЖЖЯ» успішно впровадила проект «Збереження біорізноманіття степового ландшафту з виходом гранітів та піщаників Запорізької  області шляхом розвитку сільського зеленого вело туризму».   В рамках проекту було розроблено вело маршрут «Степова пектораль» із залучення садиб сільського зеленого туризму до Збереження біорізноманіття степового ландшафту з виходом гранітів та піщаників Запорізької  області шляхом розвитку сільського зеленого вело туризму. Обізнано близько 1000 громадян, встановлено 4 велопарковки, закуплено 12 велосипедів, та 4 велосипеди тандем для вело прогулянок. Це в свою чергу дало змогу людям з обмеженими можливостями долучитися до збереження степового ландшафту. Облаштування вело маршруту збереже приблизно 15 га землі на території заповідника Кам’яна Могила, та 450 га  степу з реліктовими та ендемічними рослинами, які занесені до Червоної Книги України.

Проекти  реалізовувались за сприяння Програми малих грантів Глобального екологічного фонду, що впроваджується Програмою Розвитку ООН в Україні.

Протягом реалізації проектів  партнерами громадської організації стали : “Урбан-рух “Запоріжжя велосипедне”, Грмадська Організація «Cпілка інвалідів дитинства «Лебідонька», «УПП Утос» товариство сліпих, Громадська організація «Запорізьке обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», ГО “Україно-білоруське культурно-освітнє товариство “Сузір’я”, природничо-географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Садиби сільського зеленого туризму Запорізької області «Страус – ЮГ», «Алея троянд», «Гостини у Валентини», «На хуторі», «Соснівський бурштин» три з яких стали Всеукраїнського рейтенгу «100 кращих садиб сільського зеленого туризму України 2016р»

Посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік:

Річний звіт за 2016 рік ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ (pdf)

Залишити відповідь